Οι επτά άγγελοι των Φιλίππων

Και στη γη των Μακεδόνων φθάσαμε και στου Άξιού το ρεύμα και στον ελώδη της Βόλβης νεροκαλαμώνα και στο βουνό το Παγγαίο, στην Ηδωνίδα γη. Και τη νύχτ” αυτή σήκωσ” ο θεός πρώιμο χειμώνα και παγώνει του Στρυμόνος το αγνό το ρεύμα. Και (τότε) ακόμη κι…

Loading more…